• Biblioteka zaprasza! (32)

   Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 23-09-2020

   W roku szkolnym 2020/21 zmieniamy nieco zasady pracy biblioteki. 

   Osoby przebywające w bibliotece muszą mieć zakryte usta i nos, jednocześnie w pomieszczeniu może  przebywać 5 osób. Uczniowie klas IV-VIII wybierający samodzielnie książki  z regałów, zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

   W bibliotece znajduje się obecnie pudło do zwrotu książek, do którego należy odkładać oddawane egzemplarze (podlegają one 3-dniowej kwarantannie). Obecnie nie ma możliwości korzystania przez uczniów z czytelni i komputerów.

   Nasza biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje szeroki wybór lektur, literaturę piękną oraz literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy.

   „Książki są jak towarzystwo,

   które człowiek sobie dobiera"

   Monteskiusz

   Zachęcamy do  realizacji własnych poszukiwań czytelniczych. 

   Raz w tygodniu przedstawimy prezentację naszych zbiorów.  

   Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu dla siebie ciekawą lekturę.    

   Zapraszamy!

    

   Europejski Dzień Języków Obcych – 26 września

  • "Życie Szkoły" (21685)

   Agata Norman, Alicja Olszak, Arleta Sierszulska, Marlena Wachowiak, Joanna Góźdź 21-08-2020

   Zapraszamy do pobrania nowego numeru "Życia Szkoły"

   Numer 82 część 2 - klasy IV-VIII szkoły podstawowej (styczeń-luty 2020)

   Numer 83 część 2 - klasy IV-VIII szkoły podstawowej (marzec-kwiecień 2020) 

  • Komunikat (606)

   Dyrekcja Szkoły im. Jana Pawła II w Pępowie 15-03-2020

    

   Od 16 marca do odwołania można kontaktować się ze szkołą wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Ostatnio dodane:

Pasowania nadszedł czas...

Dodany przez: Jolanta Durczewska, 15-09-20

PASOWANIA NADSZEDŁ CZAS - UCZNIEM BĘDZIE KAŻDY Z NAS

Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyło się 1 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klasy 1a złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a aktu pasowania dokonała pani dyrektor Agata Milewska. Po pasowaniu uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz kuferki z niezbędnymi przyborami szkolnymi. Pani dyrektor serdecznie powitała rodziców oraz pierwszoklasistów i życzyła im wielu sukcesów w nauce. Starsze koleżanki życzyły pierwszakom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół.
Serdecznie dziękuję pani Marii Tomczak i pani Lidii Machowskiej za przygotowanie uroczystości pasowania pierwszoklasistów.

Karta charakterystyki płynu Trisept Max

Dodany przez: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pępowie, 14-09-20

Karta charakterystyki płynu dezynfekcyjnego Trisept Max

Procedura przeprowadzania dezynfekcji

Dodany przez: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pępowie, 09-09-20

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II  W PĘPOWIE

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 1. W wiatrołapach przy dwóch wejściach głównych do obiektu szkolnego zostały zamieszczone wykazy ważnych telefonów: do powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej i służb medycznych (pogotowie ratunkowe).
 2. W każdym wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 
  z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkolnego.
 3. Dozowniki z uniwersalnym płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni znajdują się we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkolnego, w tym pracownicy, uczniowie klas 4-8, rodzice i osoby trzecie, są zobowiązani do skorzystania z dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia ust i nosa maseczką/przyłbicą.
 5. Personel obsługowy, oprócz codziennych prac porządkowych, dokonuje również dezynfekcji ciągów komunikacyjnych i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz sprzętu na placu zabaw co najmniej raz dziennie.
 6. Raz w tygodniu przeprowadza się ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz świetlicy. Ponadto, prowadzone będzie ozonowanie innych pomieszczeń w zależności od potrzeb. Ozonowanie odbywa się według harmonogramu i podlega monitorowaniu.
 7. W szkole prowadzi się monitorowanie prowadzonych dezynfekcji.
 8. Nauczyciel przed opuszczeniem sali lekcyjnej jest zobowiązany zdezynfekować blat biurka i klawiaturę komputera.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Z sal usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 11. Dywany w oddziałach przedszkolnych oraz w świetlicy szkolnej podlegają codziennej dezynfekcji za pomocą parownicy. Ponadto, raz w tygodniu prowadzi się ozonowanie tych pomieszczeń.
 12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane przez nauczyciela lub pracownika obsługowego.
 13. Sale lekcyjne są wietrzone podczas każdej przerwy.
 14. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się instrukcje jak skutecznie myć i dezynfekować ręce.
 15. Nauczyciele codziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny,  w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 16. Wychowawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pokazu prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, odpowiedniego nakładania i postępowania z maseczką zakrywającą usta i nos oraz sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania (zgięty łokieć).

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Dodany przez: Patrycja Maury, 04-09-20

Pasowanie uczniów klasy Ib

Dodany przez: Wychowawca Patrycja Maury, 03-09-20

Dnia 01.09.2020r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie odbyła się niezwykła uroczystość. Niezwykła nie tylko dla dyrekcji, grona pedagogicznego, czy przybyłych tego dnia do szkoły rodziców, lecz przede wszystkim niezwykła i niezapomniana właśnie dla Nich „świeżo upieczonych” uczniów klasy 1b, którzy przeszli pasowanie na pierwszoklasistę. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Rodziców, nauczycieli, oraz dzieci powitała Pani wicedyrektor Agata Milewska. Dzieci z klas starszych zaprezentowały krótki program artystyczny. Od tego dnia wszyscy uczniowie klasy pierwszej zostali pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Oczywiście nie obyło się bez gromkich braw ze strony dumnych rodziców.

Wskazówki dla rodzica

Dodany przez: , 31-08-20

10 zasad dla ucznia

Dodany przez: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pępowie, 31-08-20

Środki ostrożności

Dodany przez: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pępowie, 27-08-20

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19
rok szkolny 2020/2021

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA – w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego:

 • na terenie budynku szkolnego: hol, korytarz, klatka schodowa, boisko szkolne;
 • na przystanku autobusowym, w autobusie szkolnym oraz w drodze z parkingu i ze szkoły na parking autobusowy.

 

BEZ MASECZKI:

 • w sali lekcyjnej przy stoliku;
 • w stołówce szkolnej podczas spożywania posiłku;
 • w drodze do- i ze szkoły pod warunkiem, ze zachowuje dystans społeczny;
 • na świeżym powietrzu (np. na boisku szkolnym, placu zabaw), jeśli możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (za zgodą nauczyciela, opiekuna);
 • podczas zajęć wychowania fizycznego, z zachowaniem dystansu społecznego.

 

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA HIGIENY:

 • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkolnego – dotyczy wszystkich poza dziećmi przedszkolnymi i uczniami klas 1-3;
 • mycie rąk wodą z mydłem po przyjściu do szkoły przez uczniów klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne;
 • częste mycie rąk wodą z mydłem;
 • możliwość dezynfekcji rąk przez uczniów klas 4-8;
 • mycie rąk wodą z mydłem przed wyjściem ze szkoły przez uczniów klas 1-3 oraz przez przedszkolaków;
 • uczniowie niemogący używać ogólnodostępnych środków dezynfekujących są zobowiązani korzystać ze środków zapewnionych przez rodziców (ewentualnie ograniczyć się do mycia rąk wodą z mydłem).

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Dodany przez: , 25-08-20

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Wtorek, 1 września 2020 r.

 

KLASY   1-3

10.00        kl. Ia – Pasowanie na ucznia, sala gimnastyczna  /z rodzicami/,

                             następnie sala 16 /z rodzicami/

11.00        kl Ib –  Pasowanie na ucznia, sala gimnastyczna  /z rodzicami/,

                            następnie sala 17 /z rodzicami/

10.00      kl. IIc – sala 14G  /budynek gimnazjum, /II piętro/

                             /dzieci wchodzą do sali 14G bez rodziców/

12.00     Spotkanie na boisku "pod wierzbą”

              2a – sala 17

              2b – sala 16

              3a – sala 15G /budynek gimnazjum, II piętro/

              3b – sala 15

Do sal dzieci wchodzą bez rodziców (Rodzice pozostają na zewnątrz).

KLASY 4-6

11.00      Spotkanie z dyrekcją szkoły na dziedzińcu gimnazjum,

                następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami

               Odwóz godz. 12.00

KLASY 7-8

09.00       Msza św.

10.00       Spotkanie z dyrekcją szkoły na dziedzińcu gimnazjum,

                 następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami

                Odwóz godz. 11.00

Uczniowie korzystają z autobusów szkolnych wyposażeni w maseczki – zakryte usta i nos.

 

Rozkład jazdy autobusów - 1 września 2020r.

#GaszynChallenge #Julka

Dodany przez: , 26-06-20

#GaszynChallenge #Julka

Szkoła Podstawowa w Pępowie

 

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free